kooperatum
masz pytania? zadzwoń!
666 299 888

rozwiązania dla biznesu

obróbka mechaniczna
KOŁA ZĘBATE
KOŁA ŁAŃCUCHOWE
LISTWY ZĘBATE
CIĘCIE WODĄ I LASEREM
usługi

 • Toczenie na maszynach konwencjonalnych
 • Frezowanie CNC

 

 • Koła zębate walcowe
 • Koła zębate stożkowe
 • Koła łańcuchowe
 • Listwy zębate
 • Cięcie wodą
 • Cięcie laserowe
 • Gięcie blach

O FIRMIE

Prowadzimy przedsiębiorstwo realizujące zadania stawiane przez naszych Klientów dla których najważniejsza jest ich produkcja własna i dążenie do zaspokojenia oczekiwań i potrzeb swoich Klientów w odniesieniu do wyrobu finalnego. Nasze usługi są w pełni udokumentowane atestami, protokołami, kartami pomiarów, deklaracjami zgodności, świadectwami jeżeli Klient tego wymaga. W treści naszych ofert oprócz podstawowych waruków zawsze jest zawarta informacja dotycząca dostawy wykonanych detali do zleceniodawcy.

KONTROLA JAKOŚCI

Firma Kooperatum oferuje usługi kontrolno-pomiarowe w następujących zakresach:

 • Pomiary ręczne urządzeniami precyzyjnymi detali  i  konstrukcji poddanej obróbce skrawaniem w zakresie toczenia, frezowania
  i szlifowania. Pomiarami są objęte wszystkie wymiary i wartości rysunkowe które zostały uzyskane w wyniku obróbki skrawaniem.
 • Pomiary twardości urządzeniami elektronicznymi powierzchni detali poddanych obróbce cieplnej i cieplno-chemicznej.
 • Badania penetracyjne powierzchni podlegających obróbce cieplnej.
 • Pomiary ręczne konstrukcji spawanych.
 • Kontrola wizualna spoin.
 • Pomiary grubości warstw zabezpieczeń antykorozyjnych oraz ocena powierzchni przygotowanych pod powłoki antykorozyjne.

Stosownie do rodzaju pomiarów wystawiamy odpowiednie zapisy wyników na drukach firmowych przedstawionych w dalszej treści oferty.

Ponadto oferujemy usługi polegające na dokonywaniu kontroli zgodności na każdym etapie procesów technologicznych (Kontrola wstępna, międzyoperacyjna i końcowa). Jest możliwy również nadzór nad przebiegiem procesu technologicznego w sytuacjach kiedy tego wymaga specyfika wykonawcza oraz przeznaczenie wykonanej konstrukcji.

Zapisy z wszystkich etapów kontroli przekazujemy również na drukach firmowych.

Nasz zleceniodawca jest informowany o wynikach każdego etapu kontroli pisemnie. Jeżeli zleceniodawca wyrazi taką wolę to również wyniki przekazujemy wykonawcy. Po dokonaniu ostatecznego odbioru jakościowego przekazujemy naszemu zleceniodawcy Księgę Zapisów Jakości w tylu egzemplarzach ile zostanie określone w treści zamówienia w wersji papierowej lub elektronicznej. Księga Zapisów Jakości obejmuje tylko te dokumenty które zostały uwzględnione w treści zamówienia.

Zapłata za wykonane usługi jest realizowana na podstawie wystawionej faktury i na warunkach ustalonych w treści oferty na bazie której zostało wystawione zamówienie.

kontakt

Możesz kontaktować się z nami na wiele różnych sposobów. Drogą elektroniczną, pocztą tradcyjną lub telefonicznie. Zapraszamy!

ADRES
TELEFON
E-MAIL
Kooperatum
ul. Wyszyńskiego 48/45
62-510 Konin
mobile: 666 299 888 biuro@kooperatum.pl
napisz do nas
KOOPERATUM © 2016 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE